,,Večná Trojica, Veda, Astrológia a Mágia,,

Autor: Leonard Kristián Menel Menel | 4.12.2018 o 17:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  479x

,,Mágia má svoje opodstatnenie, svoju zdravú formu a úlohu a preto by nemala byť z danej trojice oddelovaná, pretože v živote bežne nastávajú situácie, kedy je potrebná a dokonca zastávam názor, že by dokonca ľudské bytosti...

,,Věda, magie a náboženství jsou tři soupeřící výkladové systémy, které mohou žít vedle sebe, inspirovat se, ale nemohou se navzájem vyvrátit.,,

( Jan Jandourek )

 

Spojenie vnútornej sily, vnútorného fluida, vnútornej zmesi živlov v človeku a ich energie.Spojením prírodných síl živlov, predmetov, astrálnych bytostí, viery, a to celé sústredené do jedného spojenia a celku, to je magický rituál, to je mágia. Sila nášho JA, vedomia, myšlienok,receptúra, byliny, kamene, planéty, sviece, pohyby a symboly opakované dokola storočia a tisícročia, platiace, vyžarujúce, transformujúce. Dokonalé sústredenie, očista tela, mysle, oddelený čas, meditácia, tréning dokonca aj pri obyčajnom obede a jedle, pri chôdzi či pred spánkom, to všetko je súčasťou životného štílu mága a súčasťou pravej mágie. Písmená kabaly znejúce vo formulkách znejúce astrálnym éterom...Božskosť v bytosti žiariaca a meniaca realitu, vyžarujúca z človeka a lesk v očiach keď je mágia v jej zdravej forme, keď je liečiaca, očisťujúca, vyučujúca prírodným zákonitostiam bylín, hviezd, múdrosť od anjelov, bytostí, našich sprievodcov.

To je Božská mágia. Mágia, Alchýmia-VEDA, Astrológia. Jedinečná trojica všetkých čias od počiatku človeka nebola rozdelovaná a oddelovaná až do čias, kedy si ju časť populácie prispôsobilo a použilo podla uváženia bez použitia svedomia. V dnešnom svete zabudnutá no znova sa objavujúca kedže je tak prirodzene potrebná.

Prvorepublikový Český okultista Jan Kefer mágiu opisuje tiež takto:

,,Je metóda využívania vzťahu medzi vedomím (poznanie), informáciami (bytie) a energiou (konanie). Poznanie je rozhranie medzi bytím a konaním a môžeme ním pôsobiť na veci v oboch oblastiach.“Prípadne „mágia môže byť popísaná ako súbor techník, ktoré vedome menia vnímanie identity.“Z kulturologického hľadiska, napr. „mágia predstavuje miesto stretávania, kde sa kríži náboženstvo s vedou, ľudové povery sa stýkajú s vierou vzdelaných vrstiev a normy fikcie sa miesia s realitou každodenného života. Ak stojíme na tejto križovatke, môžeme sa od nej vydať akýmkoľvek smerom.“

Bežná vec zneužitia mágie na realitu nekalých úmyslov a manipuláciu ludí je:

,,Čierna mágia je v podstate evokačná mágia číže mágia, pri ktorej sa uplatňujú zaklínania duchov s cieľom získať rôzne vonkajšie výhody bez ohľadu na mravné kvality, podrobiť si fenomény prírody silou vôle a rozhodnutia.Čiernu mágiu považujú za najnižší stupeň mágie a čierneho mága za človeka, ktorý znásilňuje prírodu s nebezpečenstvom, že keď sa pri svojich operáciách alebo vo svojom postupe dopustí chyby, reakcie sveta, ktoré si chcel podrobiť, ho zničia.,,

Starovekí mnísi veľmi dobre vedeli akým je mágia mocným nástrojom a pravdepodobne chceli vyhraniť túto schopnosť len pre vlastné použitie no pravdepodobne čiastočne zasa z obavy pred touto silou aby sa nedostala do rúk nepovolaným proti nim a ich úmyslom? :

,,Charakter stredovekej mágie v kresťanskom prostredí vychádza zo židovskej a gréckej tradície, a sprostredkovane zo staroegyptského, babylonského a perzského vplyvu. Rovnako, ako aj súčasná klasická vetva západnej mágie, ktorá navyše priberá niektoré indické prvky.

Súčasný katechizmus katolíckej cirkvi zaraďuje veštenie a mágiu ako previnenie sa proti prvému prikázaniu. Zohľadňuje síce možnosť bohom inšpirovaného proroctva, ale odmieta „všetky formy veštenia.“Odsek o „magických a čarodejníckych úkonoch“ je menej dôrazný a špecifikuje „pokusy ovládnuť okultné sily“ s úmyslom „mať nadprirodzenú silu nad ostatnými“. Katechizmus vyjadruje aj pochybnosti nad niektorými rozšírenými javmi v ľudovom katolicizme, ale konkrétne ich nevymenováva.

,,V ranom období kresťanstva boli samotní kresťania a hlavne Ježiš s apoštolmi obviňovaní pohanmi z mágie a čarov,,

(zaujímavé tvrdenie proti apoštolom, že? )

No málo kto vie, že napriek týmto úsiliam tzv.pravdovravných míchov jasná forma mágie resp. hermetizmus a aj iné magické knihy nap. Titul Mnícha Abramelina ( Abramelinova Mágia ) samotná nabádala k ceste k Bohu a čistote a použiť mágiu na pomoc svojim blížnym dokonca sa v nej zmieňuje ako Abraham dal do daru svojim dvom synom jednému Kabalu a druhý Božskú Mágiu a taktiež:

,,Existujúce grécke texty trvajú na jedinečnosti a dobrote Boha, nabádajú k očisťovaniu duše a odmietajú pohanské náboženské úkony (napr. uctievanie obrazov). Veľa stratených a zachovaných textov sa zaoberá alchýmiou, astrológiou a mágiou. Sú to tzv. technické hermetické texty,,

V iných mag.zdrojoch sa traduje, že Mágiu odovzdal ľudstvu Archanjel Gabriel. Ďaľšie povesti našepkávajú o vyučovaniach od padlých anjelov, ktorí si brali pozemské dcéry za ženy a plodili na zemi obrov (Biblia kniha Henochova) a možno aj tam vznikli určité návody svojvoľnej čiernej mágie, ktorú však k dokonalosti dopracovala až ľudská bezuzdnosť a svojvôľa bez božskej kontroly a svedomia.

Taktiež vieme o mágii starovekého Egypta, ktorá pravdepodobne pretrvala z čias Atlantídy. Známym no i niektorým vôbec neznámym Hlavným zvestovateľom Magickej, Alchymickej a Astrologickej tradície a umenia bol Hermes Trismegistos, zakladateľ Hermetického učenia tak tradovanej mágie a uzavretej len daným jedincom ako uzavretie hermetického balenia či pohára (odtiaľ tento názov dokonca vznikol, a taktiež Hermova palica je dodnes symbolom lekárstva , omotaná dvoma hadmi).

Mágia má svoje opodstatnenie, svoju zdravú formu a úlohu a preto by nemala byť z danej trojice oddelovaná, pretože v živote bežne nastávajú situácie, kedy je potrebná a dokonca zastávam názor, že by dokonca ľudské bytosti mali oveľa ľahší život, keby poznali každý jeden základy a použitie alchýmie- (aj chémie ) no predovšetkým bylinárstvo a prír.lieky, astrológie- (vplyv planét a mesiaca v bežnom živote dokonca v dňoch ženy a pod. ) a mágie taktiež ( vplyv myšlienok, energií, živlovej rovnováhy v tele, urieknutia a ako sa chrániť či pozitívne svoj život ovplyvniť, spojiť sily éteru a prozreteľnosti v záujme budovania svojej živ.cesty ). V ľudských starobylých komunitách bolo normálnou vecou, že starší v rodine alebo kmeni bol ,,šamanom,,-Mágom,, a vykonával túto funkciu pre kruh svojej rodiny či blízkych.

,, A Náčelníci sa stali vládcami a šamani kňazmi. Zmena sa udiala aj v praktickej aplikácii pojmov. Zatiaľ čo šamanovou úlohou bolo magickou cestou zabezpečovať komunikáciu medzi kmeňom a duchovným svetom (kmeňovým nevedomím), a z tejto komunikácie prosperovať v súlade s potrebami kmeňa, úlohou kňaza bola magická komunikácia s božstvom a presadzovanie božských záujmov. ,,

Vysoká mágia je úsilie manipulovať fenoménmi sveta silou mysle alebo vôle s cieľom prekonávania prekážok brániacich dosiahnuť bezbrehý stav vnútornej rovnováhy. Zasvätenca do vysokej mágie považujú za človeka, ktorý môže postúpiť na úroveň bieleho magika alebo čierneho magika vtedy, keď sa rozhodne manipulovať magicky fenoménmi s cieľom ovládať ich.

Hermetizmus - vysokú mágiu, považujem za absolútne ušľachtilú formu mágie, nestrannú, nenáboženskú, formujúcu k zušľachťovaniu ľudskej bytosti a inšpirujúcu k prepojeniu s vyšším božským JA ľudskej bytosti. Na záver dodatok :

 „Volali ho Trismegistos kvôli jeho zbožnosti k trojici, pretože tvrdí, že v trojici je jediná božská prirodzenosť.“ (súhlasí dokonca z náboženskou Sv. trojicou ... )

  • Alchýmia (Dielo Slnka) – nie je jednoduchá fyzická zmena olova na zlato. Je to pátranie po duchovnej povahe alebo živote hmoty a materiálov, ktoré sa deje prostredníctvom tajomstiev zrodenia, smrti a vzkriesenia. V samotnom chemickom procese sa používa množstvo postupov (napr. destilácia alebo fermentácia) a objavuje množstvo stavov v alchymistickom diele. Používa zrýchlené prírodné procesy, aby prirodzenú hmotu doviedla do stavu dokonalosti.Takáto dokonalosť je cieľom „Veľkého diela“ (lat. Opus Magnum).

  • Astrológia (Dielo Mesiaca) – Hermés označil Zaratuštru za jej objavitela a naučil ju ľudí. V hermetickom ponímaní je možné, že pohyb planét má hlbší význam a dokonca metaforickú hodnotu symbolu v mysli Jediného (Boha). Astrológia má vplyv na Zem, ale neriadi naše činy. Poznanie má navrch, ak vieme akým vplyvom podliehame a ako sa s nimi správne vysporiadať.

  • Teurgia (Dielo hviezd) – Jestvujú dva druhy mágie podľa Giovanniho Pica della Mirandolu a jeho diela Apologia, ktoré stoja navzájom v protiklade. Prvou je goétia (starogr. γοητεία – čarodejníctvo), čierna mágia pracujúca so zlými duchmi (napr. démonmi). Druhou je teurgia (starogr. θεουργία), božská mágia pracujúca s dobrymi duchmi (napr. anjelmi, archanjelmi, bohmi).Teurgia sa pokladá za praktickú čast alchýmie.Preto alchýmia je braná ako kľúč k teurgii,konečný cieľ zjednotenia s vyššími svetmi, ktoré vedie k získaniu „božského vedomia“.

,,Vysoká magie je věda a umění zároveň. Má prastaré kořeny, ale její techniky se vyvíjejí a přizpůsobují podmínkám různých epoch. Cílem magie je působit změny vnější i vnitřní reality za pomoci neviditelných – okultních –, ale mocných sil ,,

                                                                          ( Francis Melville -Tajemství magie )

 

Použitý zdroj čiast.úsekov :

(Wikipedia -Vysoká mágia ),( Wikipedia -Čierna mágia ), (Wikipedia-Mágia v prír.kultúrach ), (Wikipedia-hermetizmus )

 

V prípade záujmu o mágiu, rituály a balíčky na doma, či iné služby ma nájde na WWW.ARYATEMPLUM.SK   facebook : Arya Templum 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kočner mal viac advokátov, ktorí sa k nemu nehlásili

Šabík ku kauze motákov vypovedal len nedávno.

Dobré ráno

Dobré ráno: Čo sa vám stane, keď sa kamarátite s Kočnerom

Bývalý generálny prokurátor čelí ešte aj disciplinárnemu konaniu.

Fico si na rehabilitáciu vybral kaštieľ s nejasným pozadím

Bývalý premiér po dlhom čase naznačil, kde v súčasnosti býva.


Už ste čítali?